• Gyeng?nl?t?knak
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2018. május 23. szerda, Dezső napja    
DOKUMENTUMOK

Szabályzatok 

1. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

1.1 A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Rend mellékletei

1.1.1. Szervezeti felépítés
1.1.1/a. Karok szervezeti felépítése
1.1.1/b. A Központi Igazgatás szervezeti felépítése
1.1.1/c. A Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság szervezeti felépítése
1.1.2. Az Egyetem hozzájárulásával vagy közreműködésével létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és azok alapító okiratai és más alapítási dokumentumai
1.1.3. Az egyetemi jelképek használatának rendje
1.1.4. A Miskolci Egyetem Belső Kontrollrendszere (Szabálytalanságok kezelésének rendje, Kockázatkezelési Szabályzat)
Nyomvonalak
1.1.5. Szabályzat a Műszaki Földtudományi Kar feladataira és működési rendjére
1.1.6. Szabályzat a Műszaki Anyagtudományi Kar feladataira és működési rendjére
1.1.7. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁNAK FELADATAIRA ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉRE
1.1.8. Szabályzat a Állam- és Jogtudományi Kar feladataira és működési rendjére
1.1.9. Szabályzat a Gazdaságtudományi Kar feladataira és működési rendjére
1.1.9.1. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar intézeti könyvtárainak nyilvántartási és használati rendjének szabályzata
1.1.10. Szabályzat a Bölcsészettudományi Kar feladataira és működési rendjére
1.1.12. Szabályzat az Egészségügyi Kar feladataira és működési rendjére
1.1.13. Szabályzat a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet feladataira és működési rendjére
1.1.14. Szabályzat az Idegennyelvi Oktatási Központ feladataira és működési rendjére
1.1.15.
1.1.16. Szabályzat a Könyvtár, Levéltár, Múzeum feladataira és működési rendjére
1.1.17. Szabályzat az Informatikai Szolgáltató Központ feladatairól és működési rendjéről
1.1.18. Szabályzat a Felnőttképzési Regionális Központ feladataira és működési rendjére
1.1.19. Szabályzat az AlkalmazottFöldtudományi Kutatóintézet feladataira és működési rendjére
1.1.20.
1.1.21. 
1.1.22. 
1.1.23.
1.1.24. A Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság ügyrendje
1.1.25. A Központi Igazgatás ügyrendje
1.1.26. A Miskolci Egyetem Képzési Szabályzata
1.1.27. A Miskolci Egyetem Pályázati Szabályzata
1.1.28. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
1.1.29. A Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata
1.1.30. Az állami és egyetemi ünnepek megemlékezésének rendje
1.1.31. Gazdálkodási szabályzat   Függelék
1.1.31.1. Miskolci Egyetem Adattár alapú vezetői információs rendszer működési szabályzata
1.1.32. Minőségügyi Kézikönyv
1.1.33. Belső szabályzatok megalkotásának rendje a Miskolci Egyetemen
1.1.34. Kötelezettségvállalási szabályzat
1.1.35. 1/2014. sz. rektori utasítás
1.1.36. Szabályzat a szerződéskötések eljárási rendjére
1.1.37. Miskolci Egyetem Iratkezelési Szabályzata

1.2 A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer

 1.2.1. A Miskolci Egyetem Habilitációs Szabályzata

1.3. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer

 

 

 

1.3.1. Műszaki Földtudományi Kar
1.3.2. Műszaki Anyagtudományi Kar
1.3.3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar
1.3.3.1. Kari Felvételi szabályzat
1.3.3.2. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatói követelményrendszere szabályzat a szakdolgozat/diplomaterv készítéséről
1.3.4. Állam- és Jogtudományi Kar
1.3.4.1. Szabályzat évfolyamdolgozat készítéséről
1.3.4.2. Szabályzat szakdolgozat készítéséről
1.3.4.3. Szabályzat a szakmai gyakorlat teljesítési rendjéről
1.3.4.4. Tanulmányi kiegészítő szabályzat
1.3.4.5. Szabályzat a leckekönyv kezelésének és használatának rendjéről
1.3.5. Gazdaságtudományi Kar
1.3.5.1. Kari felsőfokú szakképzésre vonatkozó kooperatív képzési szabályzat
1.3.5.2. Kari HKR kiegészítő szabályzata szakmai gyakorlatra vonatkozóan
1.3.5.3. Kari HKR kiegészítő felvételiszabályzata
1.3.5.4. Leckekönyv kezelés racionalizálása a Gazdaságtudományi Karon
1.3.5.5. Kari Tanulmányi Emlékérem szabályzat
1.3.5.6. GTK szakdolgozatkészítési szabályzat 
1.3.6. Bölcsészettudományi Kar
1.3.6.1. Kari szakdolgozatkészítési szabályzat
1.3.7.
1.3.8. Egészségügyi Kar
1.3.8.1. Egészségügyi Kar Hallgatói Követelményrendszer Kiegészítő Szabályzat a Szakmai Gyakorlatok Teljesítési Rendjéről
1.3.9. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
1.3.10. Az órarend készítésének rendje a Miskolci Egyetemen
1.3.11.1. Hantos Elemér Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata
1.3.11.2. Természettudományi Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata
1.3.11.3. A Miskolci Egyetem „Természeti erőforráskutatás és hasznosítás” szakkollégiumának szervezeti és működési szabályzata
1.3.12. A kollégiumok működésére vonatkozó szabályzat
1.3.13. A Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók kötelező előnyben részesítési szabályzata
1.3.14. A Miskolci Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer szabályzat
1.3.15. Tanulmányi ügyrend szabályzat

 

 

1.4. A Miskolci Egyetem Etikai Kódexe

 2. Érdekképviseleti szervek 

2.1. A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
2.2. A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

3. Képzéssel, hallgatói ügyekkel kapcsolatos szabályzatok

3.1. A Miskolci Egyetem tudományos diákköreinek szabályzata
3.1.1. Egészségügyi Kar tudományos diákköreinek szabályzata
3.2. Pályakövetés rendszerére vonatkozó szabályzat
3.3. A Miskolci Egyetem diákigazolvánnyal kapcsolatos szabályzata
3.4. Hallgatói jegyzetellátási szabályzat
3.5. Oktatás hallgatói véleményezési rendje
3.6. A Miskolci Egyetem önköltséges képzéseinek szabályzata
3.6.1. Kalkulációs lap
3.6.2. Kalkulációs lap (Doktori képzés)
3.6.3. Kalkulációs lap a 2012. 02. 01. – 2012. 06. 30. közötti időszakra
3.7. Honosítási Szabályzat
3.8. Demonstrátori Szabályzat
3.9. Oktatási segédletek kiadásának ügyviteli szabályzata 
3.10. A Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzata
3.11. A Miskolci Egyetem Intézményi nyelvi vizsga szabályzatá 

4. Kutatással, vállalkozással kapcsolatos szabályzatok

 

4.1. Tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó szabályzat
4.2. A Miskolci Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzata
4.3. Szabályzat a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett a szabad kapacitás kihasználását célzótevékenységére
5. Adminisztrációval kapcsolatos szabályzatok
5.4. Bizonylati szabályzat
5.5. A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata
6. Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok
6.1. Szabályzat a szakképzési hozzájárulás terhére biztosított szolgáltatásokkal, nyújtott támogatásokkal összefüggő ügyintézési és szerződéskötési rendről 2012
1. sz. melléklet
6.2. MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA
6.3. Számlarend
6.4. Beruházási, felújítási, karbantartási szabályzata
6.5. Számviteli Politika
6.6. Pénzkezelési szabályzat
6.7. Bérbeadási szabályzat
6.8. Eszközök és források értékelési szabályzata
6.9. Önköltségszámítási szabályzat
6.10. Közbeszerzési szabályzat
6.11. Készletgazdálkodási szabályzat
6.12. Szabályzat a felesleges vagyontárgyakról
6.13. Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Utasítás a 2013. évi leltározásra, leltárkészítésre, és könyvviteli zárlatra
6.14. Vagyonvédelmi szabályzat
6.15. Szabályzat a Miskolci Egyetem nevének használatáról
6.16. Vezetékes és mobiltelefon használatának szabályzata
6.17. Belföldi kiküldetési szabályzat
7. Egyéb szabályzatok
7.1. A Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyve
7.2. Munkavédelmi szabályzat
7.3. Tűzvédelmi szabályzat
7.5. A Miskolci Egyetem kiadói tevékenységének szabályzata
7.6. A Miskolci Egyetem Közleményeinek működési szabályzata és a tudományos művek regisztrálásának rendje
7.7. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárás szabályozása
7.8. A Miskolci Egyetem területén folytatott reklám, reklámhatású PR és értékesítési tevékenységéről
7.9. Hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzata
7.10. A Miskolci Egyetem központi honlapjának működtetéséről
7.11. A Miskolci Egyetem informatikai biztonsági szabályzata
7.12. Környezetvédelmi szabályzat
7.13. Gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályzata
7.14. ERASMUS+ szabályzat
8. Egyetemi testületek, bizottságok működési rendje 8.2. A Miskolci Egyetemen Fogyatékossággal Élő Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság ügyrendje

 


Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Dr. Szakály Dezső (rekfotit@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2014-09-16 14:14:52


FOUCAULT-INGA
tovább az élõképhez

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Tovább>>

Új esemény felvitele>>

Legfrissebb állásajánlatok
az Alumni Portálon

Még több>>

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2018 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS