• Magyar
  • English
  • Deutsch
2020. január 19. vasárnap, Sára, Márió napja    
Az egyetem bemutatása > Az egyetem karainak és tanszékeinek honlapjai

Az egyetem karainak és tanszékeinek honlapjai  

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR http://www.uni-miskolc.hu/~mfk/
Ásványtani - Földtani Intézet http://fold32.ftt.uni-miskolc.hu/intezet/
Ásvány- és Kôzettani Intézeti Tanszék http://www.asko.uni-miskolc.hu/
Földtan- Teleptani Intézeti Tanszék http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/
Bányászati és Geotechnikai Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~bgttar/
Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbmuvt/
Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~gtbweb/
Földrajz-Geoinformatika Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~foldrajz/
Természetföldrajz - Környezettan Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~fkt/
Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~tft/
Geofizikai és Térinformatikai Intézet http://geophysics-geoinformatics.uni-miskolc.hu
Geofizikai Intézeti Tanszék http://geofizika.uni-miskolc.hu
Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék http://geodbm.uni-miskolc.hu
Környezetgazdálkodási Intézet
Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék http://www.hidrotanszek.hu/
Kôolaj és Földgáz Intézet http://www.kfgi.uni-miskolc.hu/
Olajmérnöki Intézeti Tanszék http://www.oil.uni-miskolc.hu/
Gázmérnöki Intézeti Tanszék http://www.gas.uni-miskolc.hu/hun/
Bányászati Kémiai társult Intézeti Tanszék http://www.akki.hu/
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
Előkészítéstechnikai Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwejt/

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR http://www.mak.uni-miskolc.hu/
Anyagtudományi Intézet http://www.matsci.uni-miskolc.hu/
Fémtani és Képlékeny-alakítástani tanszék http://www.matsci.uni-miskolc.hu/femtkepl/
Mta Anyagtudományi Kutatócsoport http://www.matsci.uni-miskolc.hu/mtakcs/index.html
Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék http://www.matsci.uni-miskolc.hu/nanotech/index.html
Energia- És Min§ségügyi Intézet http://www.energia.uni-miskolc.hu
Tüzeléstani és Hôenergia Intézeti Tanszék http://www.combustion.uni-miskolc.hu/
Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék http://www.energia.uni-miskolc.hu/ekit/
Minségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék http://www.energia.uni-miskolc.hu/mkit/
Kémiai Intézet http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/kemiai_int/kemiai_intezet.html
Kémiai Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/kemiai_int/index.html
Vegyipari Technológiai (Borsodchem) Kihelyezett Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/kemiai_int/v_techn/index.html
Petrolkémiai Technológiai (TVK) Kihelyezett Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/kemiai_int/petrol_k/index.html
Kerámia- És Szilikátmérnöki Tanszék http://natt08.natt.uni-miskolc.hu/
Metallurgiai És Öntészeti Intézet http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/tanszekek/mon/wp/
Polimérnöki Tanszék http://www.mak.uni-miskolc.hu/szervezeti-egysegek/polimermernoki-tanszek

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR http://gepesz.uni-miskolc.hu
Ábrázoló Geometriai Tanszék (AGT) http://abrpc09.abrg.uni-miskolc.hu
Alkalmazott Matematikai Tanszék (MAK) http://www.uni-miskolc.hu/~applmath/
Analízis Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~puremath
Alkalmazott Informatikai Tanszék (IAK) http://ait2.iit.uni-miskolc.hu/
Általános Informatikai Tanszék (IAL) http://www.iit.uni-miskolc.hu
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék (ALT) http://www.alt.uni-miskolc.hu/index.html
Áramlás- és Hôtechnikai Gépek Tanszéke (AHT) http://www.aht.uni-miskolc.hu
Automatizálási Tanszék (VAU) http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu
Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék (VEE) http://www.electro.uni-miskolc.hu/
Fizikai Tanszék (FIT) http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz
Gép- és Terméktervezési Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek
Gépgyártástechnológiai Tanszék (GTT) http://www.uni-miskolc.hu/~wwwggyt
Mechanikai Tanszék (MET) http://www.mech.uni-miskolc.hu/
Mechanikai-Technológiai Tanszék (MTT) http://www.met.uni-miskolc.hu/
Robert Bosch Mechatronikai Tanszék (MRB) http://www.bosch.uni-miskolc.hu/
Szerszámgépek Tanszéke (SGT) http://www.szgt.uni-miskolc.hu
Vegyipari Gépek Tanszéke (VGT) http://vgt.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/
Államtudományi Intézet http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/allamtudomanyi
Alkotmányjogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/alkotmany
Közigazgatási Jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/kozig
Pénzügyi Jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/penzugyi_jogi_tanszek
Bűnügyi Tudományok Intézete http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/bunugyi_tudomanyok_intezete
Büntetô Eljárásjogi és Büntetés-Végrehajtási Jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/miskolci_egyetem_bunteto_eljarasjogi_es_buntetesvegrehajtasi_jogi_tanszek
Büntetôjogi és Kriminológiai Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/miskolci_egyetem_buntetojogi_es_kriminologiai_tanszek
Civilisztikai Tudományok Intézete http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/civilisztika
Kereskedelmi Jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/kereskedelmi_jogi_tanszek
Munkajogi és Agrárjogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/agrar_es_munkajogi_tanszek
Polgári Jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek
Európai és Nemzetközi jogi Intézet http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/europa
Nemzetközi jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/nemzetkozi_jogi_tanszek
Európa jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/europajogi_es_nemzetkozi_maganjogi_tanszek
Polgári Eljárásjogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_eljarasjogi_tanszek
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/jogtorteneti_es_jogelmeleti_intezet
Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/miskolci_egyetem_jogelmeleti_es_jogszociologiai_tanszek
Jogtörténeti Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/miskolci_egyetem_jogtorteneti_tanszek
Római Jogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/miskolci_egyetem_romai_jogi_tanszek
Információs és Médiajogi Tanszék http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/informacios-es-mediajogi-tanszek

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR http://gtk.uni-miskolc.hu
GAZDASÁGELMÉLETI Intézet http://www.gei.uni-miskolc.hu/
Közgazdaságtani Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ge/
Gazdaságpolitikai Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ge/index.html
GAZDÁLKODÁSTANI Intézet http://gkiweb.uni-miskolc.hu/next/
Vállalatgazdaságtani Intézeti Tanszék
Üzleti Vállalkozási Intézeti Tanszék
MARKETING Intézet http://www.uni-miskolc.hu/marketing/
Marketing Stratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/marketing/
Nemzetközi Marketing Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/marketing/
ÜZLETI INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI ÉS MÓDSZERTANI Intézet http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/
Üzleti Statisztika és Elôrejelzési Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/
Számviteli Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uisz/index.html
Pénzügyi Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/index.html
VEZETÉSTUDOMÁNYI Intézet http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
Vezetési Intézeti Tanszék http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
Innováció és Technológia Menedzsment Intézeti Tanszék http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
Szervezeti Magatartás Intézeti Tanszék http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
VILÁG ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN Intézet http://gtk.uni-miskolc.hu/vrgi
Humán Erôforrás Intézeti Tanszék http://gtk.uni-miskolc.hu/vrgi
Regionális Gazdaságtani Intézeti Tanszék http://gtk.uni-miskolc.hu/vrgi
Világgazdaságtani Intézeti Tanszék http://gtk.uni-miskolc.hu/vrgi

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~alknyelv
Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék http://www.mfi.uni-miskolc.hu/angol/
Egyetemes Történeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=4&tip=a〈=
Európa Kultúrája Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=9&tip=a〈=m
Filozófia Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=6&tip=a〈=
Filozófiatörténet Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~filtort/
Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék http://inka.kvat.uni-miskolc.hu
Magyar Középkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=11&tip=a〈=
Magyar Nyelvtudományi Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=12&tip=a〈=
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=13&tip=a〈=
Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=16&tip=a〈=m
Neveléstudományi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~btntud/
Ôs és Ókortörténeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=19&tip=a〈=
Politikatudományi Tanszék http://www.politikatudomany.hu
Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=21&tip=a〈=m
Szociológia Intézet http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=23&tip=a〈=

KÖZPONTOK:
Idegennyelvi Oktatási Központ http://www.iok.uni-miskolc.hu
Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhely http://www.szabolorinc.hu/

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET http://www.bbzi.uni-miskolc.hu
Fűvós Tanszék http://www.bbzi.uni-miskolc.hu/index.php/jcontent/test-article/fuvos-tanszek
Vonós Tanszék http://www.bbzi.uni-miskolc.hu/index.php/jcontent/test-article/vonos-tanszek
Zeneelméleti Tanszék http://www.bbzi.uni-miskolc.hu/index.php/jcontent/test-article/zeneelmelet-tanszek
Zongora Tanszék http://www.bbzi.uni-miskolc.hu/index.php/jcontent/test-article/zongora-tanszek

EGÉSZSÉGÜGYI KAR http://ek.uni-miskolc.hu
Védônô szak http://ek.uni-miskolc.hu/?page_id=348
Gyógytornász szak http://ek.uni-miskolc.hu/?page_id=353
Diagnosztikai képalkotó szak http://ek.uni-miskolc.hu/?page_id=356
Testnevelési tanszék http://testneveles.uni-miskolc.hu


Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Rektori Hivatal (rekhely@uni-miskolc.hu, rektudrh@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2014-07-22 11:26:44
Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2020 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS