• Gyeng?nl?t?knak
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2020. január 19. vasárnap, Sára, Márió napja    
Nyelvvizsgák > ORIGÓ

FIGYELEM – VÁLTOZÁSOK AZ ORIGÓ VIZSGARENDSZERBEN!
Értesítjük leendő vizsgázóinkat, hogy az EU KER ajánlásaihoz történő szintillesztés eredményeként kisebb módosításokat hajtottunk végre B2 (középfok) írásbeli és C1 (felsőfok) szóbeli vizsgánkon. A módosítások a 2013. év áprilisi vizsgaidőszakban lépnek életbe!
 
I.
A B2 írásbeli vizsgán megszűnik a ’Közvetítés magyarról idegen nyelvre’ nevű feladat (kb. 500 leütésnyi magyar szöveg fordítása idegen nyelvre). A megszűnő feladat helyébe új feladat nem lép. A változtatás következtében az írásbeli vizsga elérhető összpontszáma 100-ról 80-ra, időtartama 210-ről 180 percre csökken. A módosítás legfőbb oka az, hogy az írásbeli vizsga jelenlegi szerkezetében az indokoltnál nagyobb súllyal – összességében 40 %-os aránnyal – szerepel a közvetítő készség mérése.
 
 
Jelenlegi rendszer
2013. áprilistól
B2 írásbeli
5 feladat
210 perc
100 pont
4 feladat
180 perc
80 pont
 
 
Az új vizsgaszerkezet:
 
B2 (középfok) írásbeli – TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ
Nyelvi készség
Feladattípus
Időtartam
Terjedelem
Pontszám
Teljesítési
minimum
Nyelvismeret
Nyelvismereti feladatsor
(feleletválasztós tesztkérdések nyelvtani és lexikai ismeretek mérésére)
30 perc
(szótár nélkül)
50
egység
15 pont
nincs
Közvetítés
Közvetítés idegen nyelvről magyarra
(általános témájú, autentikus idegen nyelvi szöveg – legtöbbször újságcikk – fordítása)
150 perc
(szótár
használható)
1000-1200
leütés
20 pont
8 pont
Íráskészség
Irányított fogalmazás
(levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján)
17-20
sor
20 pont
8 pont
Szövegértés
Olvasott szöveg értése
(autentikus idegen nyelvű sajtócikkre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
3000-3200
leütés
25 pont
10 pont
Írásbeli összesen:
80 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
48 pont (60%)
 
 
A vizsgán természetesen továbbra is az a vizsgázó felel meg, aki az adott vizsgarészben a szerezhető összpontszám 60%-át elérte, valamint a nyelvi alapkészségenkénti 40 %-os teljesítményminimumot elérte.
 
II.
A C1 szóbeli vizsgán megszűnik a ’Hallott magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven’ nevű feladat („tolmácsolás idegen nyelvre”). A tervezett változtatás következtében a C1 szóbeli vizsga összpontszáma 85-ról 80-ra csökken, időtartama változatlan marad, a többi részfeladat teljesítésére a vizsgabizottság arányosan több időt fordít.
A módosítás legfőbb oka az, hogy az érintett részfeladat, amely gyakorlatilag egy célnyelvre történő tolmácsolással egyenértékű, olyan speciális kompetenciát mér, melyre a vizsgázók a jelenlegi oktatási rendszer keretei között nem tudnak biztonságosan felkészülni. A részfeladat megszűnése nyomán több idő jut a korábbról is ismert társalgási típusú feladatokra, és így tovább erősödik a vizsga kommunikatív jellege.
 
 
 
Jelenlegi rendszer
2013. áprilistól
C1 szóbeli
4+1 feladat
20+20 perc
50+15+20=85 pont
3+1 feladat
20+20 perc
60+20=80 pont
 
 
Az új vizsgaszerkezet:
 
C1 (felsőfok) szóbeli – TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ
Nyelvi készség
Feladattípus
Időtartam
Pontszám
Teljesítési
minimum
Feladat
Vizsgarész
Beszédkészség
Irányított beszélgetés
(az egyik vizsgáztatóval, általános témákról)
Kb.
7-8 perc
Kb.
20 perc
60* pont
24 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján)
(két kihúzott kép közül választható)
Kb.
5-6 perc
Szituációs párbeszéd
(egy kihúzott szerepjáték alapján)
Kb.
6-7 perc
Beszédértés
Hallott szöveg értése (hangfelvétel)
(standard beszédtempóban felolvasott, szerkesztett célnyelvi szöveg(ek) kétszeri meghallgatása;
a szöveg(ek)re vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
kb.
2,5-3 perc
Kb.
20 perc
20 pont
8 pont
Szóbeli összesen:
80 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
48 pont (60%)
 
 
 
* A Beszédkészség vizsgarész részletes értékelése (C1)
 
Értékelési szempont
Feladat
Összesített
pontszám
Irányított
beszélgetés
Önálló témakifejtés
(kép alapján)
Szituációs
párbeszéd
Beszédkészség
Kommunikatív érték
10 pont
10 pont
10 pont
30 pont
Szókincs
5 pont
5 pont
5 pont
15 pont
Nyelvhelyesség
5 pont
5 pont
5 pont
15 pont
A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:
60 pont
Beszédértés
Értékelés a javítási
útmutató alapján
Hallott szöveg értése
20 pont
A C1 (felsőfok) szóbeli vizsga összesített pontszáma:
80 pont
 

Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Dr. Bajzát Tünde (bajzat.tunde@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2013-03-18 13:24:46


FOUCAULT-INGA
tovább az élõképhez

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Tovább>>

Új esemény felvitele>>

Legfrissebb állásajánlatok
az Alumni Portálon

Még több>>

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2020 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS