• Gyeng?nl?t?knak
 • Magyar
 • English
 • Deutsch
2020. január 19. vasárnap, Sára, Márió napja    
Nyelvvizsgák > ORIGÓ > Témakörök

A SZÓBELI VIZSGA RÉSZLETES TÉMALISTÁJA

ALAPFOK

 1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú)
 2. CSALÁD (a vizsgázó személyi adatai és családja)
 3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)
 4. MUNKA (a vizsgázó foglalkozása, munkája és munkaköre)
 5. TANULÁS (nyelvtanulás, az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása)
 6. UTAZÁS VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN (villamoson, autóbuszon, metrón; jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala)
 7. UTAZÁS TAXIVAL (taxirendelés, cím közlése, fizetés)
 8. UTAZÁS AUTÓN (parkolás, benzinvásárlás, autójavítás)
 9. UTAZÁS VONATTAL, REPÜLŐGÉPEN, TÁVOLSÁGI BUSSZAL (állomás, pályaudvar, jegyváltás, indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés)
 10. KÜLFÖLDI UTAZÁS (utazási iroda, útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás)
 11. POSTA (levél- és táviratfeladás)
 12. TELEFON (felvilágosítás a telefon használatáról, telefonálás)
 13. SZÁLLODA (fizetővendég-szolgálat, kemping szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése, szolgáltatások igénybevétele, távozás)
 14. ÉTTEREM (helyfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés)
 15. VENDÉGSÉG (vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés)
 16. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási cikkek nevei)
 17. MOZIBAN, SZÍNHÁZBAN (műsor, jegyrendelés, jegyváltás)
 18. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek)
 19. SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz)
 20. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)  

KÖZÉPFOK

1. ÉN ÉS A CSALÁDOM

bemutatkozás

személyes információk

a család, barátok, rokonok bemutatása

saját maga és családtagjai foglalkozása. ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések

harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak leírása családi ünnepek, családi tradíciók

2. AZ OTTHON ÉS A SZŰKEBB KÖRNYEZET

a ház vagy lakás leírása

a környék és a környezet leírása

a város v. település, ill. kerület bemutatása, ahol lakik

otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely

a lakásfenntartás kérdései (költségek)

diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások

generációk együttélése

munkák a házban és a ház körül

3. A MUNKA VILÁGA, NAPI TEVÉKENYSÉG

szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen

munkahely, munkakör, további tervek

pályaválasztás

népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek

munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák

munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák

4. A TANULÁS VILÁGA

a tanulással kapcsolatos napi tevékenység

iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk

iskolai hagyományok, iskolai élmények

szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás

iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás

5. KAPCSOLATOK MÁS EMBEREKKEL: MAGÁNÉLET ÉS KÖZÉLET

barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak

öltözködés, divat

társasági élet, összejövetelek, levelezés

civil szervezetek

közbiztonság

6. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, KULTÚRA

a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek

egyéni érdeklődés, hobbik

színház, mozi, opera, koncert

tévé (műsorfajták), újság, rádió

olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve

7. EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, SPORT

testi és lelki egészség, egészséges életmód

testápolás

betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás

orvosnál

gyógyszerek, gyógymódok

dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás

sport: sportolási lehetőségek, sportágak

tömegsport és versenysport

8. VÁSÁRLÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása

vásárlási lehetőségek és tapasztalatok

árak, a fizetés módjai

különböző üzlettípusok

vásárlási szokások, ajándékozás

hirdetések, reklám

szolgáltatások: posta, telefon, bank, Internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalatok

9. UTAZÁS

utazási irodai szolgáltatások

utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és szervezett utazás

utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és nyaralás során

szálláslehetőségek, kemping

utazási élmények

a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók

10. ÉTKEZÉS

étkezési szokások

étterem és más vendéglátó helyek

egészséges étkezés

egy-két étel elkészítése

otthoni vendéglátás, meghívás

a magyar konyha jellegzetességei

11. KÖZLEKEDÉS

helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek)

közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)

autótartás

jogosítvány megszerzése

közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok)

közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés

közlekedésbiztonság

12. KOMMUNIKÁCIÓ

az idegen nyelvek szerepe és fontossága

nyelvtanulási módszerek és lehetőségek

a számítógép szerepe a mindennapokban

Internet

tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)

a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, fax, mobil, e-mail)

13. TÁGABB KÖRNYEZETÜNK, A TERMÉSZET VILÁGA

természeti környezetünk (növények, állatok)

a környezetünket fenyegető veszélyek

mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás)

időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás

14. MAGYARORSZÁG

Magyarország természeti értékei

tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek

a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei

hagyományos és nemzeti ünnepek

szokások

nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban

kulturális értékeink

15. A CÉLNYELV ORSZÁGA(I) ÉS AZ EU

a célnyelvi ország(ok) főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma)

a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai nevezetességek

ismertebb ünnepek, szokások

a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái)

kulturális értékek

FELSŐFOK

A felsőfokú vizsga témakörei részben megegyeznek a középfokúéval - természetesen itt magasabb szintű nyelvi megoldásokat várunk el, és részben az alábbi témákkal egészülnek ki. Ezúttal példaképpen néhány kérdésen is bemutatjuk a téma egyik lehetséges felvetését.

1. EGYÉN ÉS CSALÁD

1/1.

Család és társadalom: A család és a házasság intézményének problémái; a népességszaporulat, a családi pótlék, az állami gondozás. Korai vagy késői házasság, a házasságra való felkészülés. A válás és a válás következményei.
Válságban van-e a házasság / család? Miért (nem)?
Hogyan függ össze az életszínvonal és a gyermekek száma?
Érdemes-e sok gyermeket vállalni?
Miért kerül sok gyerek állami gondozásba?
Sikeresek-e a házassági hirdetések és a társkereső intézmények? Mi ennek az oka?
Mennyire lehet valaki független a házasságon belül?
Miért sok a válás? Milyen következményei vannak a válásnak?
Miért veszekszik a legtöbb házaspár? Milyen lenne az ideális férj / feleség?

1/2.

Generációs különbségek. Az idősek problémái. Generációk együttélése: segítség vagy konfliktusforrás? A fiatalok lehetőségei az önálló életre.
Adjanak-e tanácsot a szülők a fiatalok gondjaiban?
Támogassák-e a szülők felnőtt gyermekeiket?
Miért magányos sok idős ember?
Mi a véleménye a nyugdíjrendszerről?
Megfelelően gondoskodik-e az állam, illetve a társadalom az idősekről?
Miért (nem) menne idősek otthonába élete utolsó szakaszában?

1/3.

Iskolai és iskolán kívüli nevelés. Nevelési elvek.
Szigorúan vagy engedékenyen neveljünk-e?
A család vagy az iskola hatása erősebb a nevelésben?
Milyen iskolán kívüli nevelő hatások érik a fiatalokat?
Milyen szerepet játszanak ma az ifjúsági szervezetek?
Hogyan és miért lesz valakiből fiatalkorú bűnöző?

2. LAKÓHELY, A SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZET

2/1.

Lakástípusok: családi ház, öröklakás, bérlakás. Különbségeik, előnyeik és hátrányaik. Lakásépítés, ingatlanárak.
Milyen lehetőségei vannak fiatalok számára a lakáshoz jutásnak?
Mennyiben jó megoldás lakást bérelni?
Milyen változások vannak/lesznek a lakásépítés területén?

2/2.

Korszerű lakás, ideális otthon. Külföldi és hazai lakásigények. A lakótelepeken jelentkező problémák (pl. elmagányosodás).
Milyen méretű lakás szükséges a normális életvitelhez?
Hol épüljenek az új lakások? Le kell-e bontani a régi városrészeket?

2/3.

A szűkebb környezet problémái. Lakóhelye kommunális ellátottsága. Az önkormányzat tevékenysége a településért. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a településen, ahol lakik (szemét és mérgező anyagok elhelyezése; a levegő, vizek, talaj szennyezettsége, ill. védelme).
Miképpen kezeli az önkormányzat a település gondjait?
Milyen fejlesztések vannak folyamatban (úthálózat, közellátás, egészségügyi és időskori ellátás, kulturális intézmények, stb.)?
A környezetszennyezés milyen példáival találkozik lakóhelyén?
Milyen civil kezdeményezéseket ismer, ill. látna szükségesnek a környezet kímélése érdekében?

2/4.

A tágabb környezet problémái: világméretű környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik világban, a természeti környezetet fenyegető tendenciák: éghajlatváltozás, ózonlyuk, egyéb).
Megfelelőnek tartja-e, ahogy a nemzetközi szervezetek a fent felsorolt
problémákat kezelik? Kinek kellene aktívabban fellépni?
Miképp lehetne a fent említett, az emberi életet fenyegető folyamatokat feltartóztatni?

3. A MUNKA ÉS A TANULÁS VILÁGA

3/1.

Pályaválasztás, felkészülés a továbbtanulásra; esélyegyenlőség; pályamódosítás.
Mely tudományterületek iránt érdeklődnek leginkább a továbbtanulók, és melyek iránt nem? Mi ennek az oka?
Mik a felsőoktatási intézményekbe való bejutás feltételei?
Miért módosít manapság sok fiatal pályát?
Milyen lehetőségek vannak külföldi tanulmányutakra és ösztöndíjakra?
Ismer-e az esélyegyenlőség érdekében hozott intézkedéseket? Van-e valójában esélyegyenlőség?

3/2.

Érvényesülés, szakmai karrier. Az egyes szakmák társadalmi presztízse. A szellemi és fizikai munka megbecsülése. Továbbképzés és átképzés. Munkanélküliség. Női munkaerő, nők a vezetésben.
Igazságosnak tartja-e az egyes szakmák erkölcsi és anyagi elismertségét?
Mely szakterületek vannak különösen hátrányos helyzetben, és milyen következményekkel jár ez?
Miért vállalnak sokan a 8 órai munkán túl is alkalmi megbízásokat?
Milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a munkanélküliek számát?
Változott-e a helyzet az EU-csatlakozás óta?
Megfelelően gondoskodik-e a társadalom a hajléktalanokról?

4. ÉTKEZÉS

4/1.

Egészséges és egészségtelen táplálkozás; a helytelen táplálkozás következményei; rossz fogak, túltápláltság és fogyókúra; árak és egészséges étrend. A magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával; viselkedés étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön.
Miért nehéz a táplálkozási szokásokon változtatni?
Miért sikertelen gyakran a fogyókúra?
Miért divatosak a szakácskönyvek?
Mi a véleménye a vegetarianizmusról?

4/2.

Éttermek, vendéglők, önkiszolgálás itthon és külföldön.
Milyen vendéglátó-ipari létesítményeket ajánlana külföldi barátainak?
Milyen étkezési lehetőségek vannak az utcán?
Miért (nem) kedveli ezeket?

5. SZOLGÁLTATÁSOK, KERESKEDELEM

5/1.

Piac, áruellátás, választék, minőség. Bevásárlóközpontok és hagyományos kereskedelem. Piacok. Hirdetések, reklámok. Feketekereskedelem.
Mennyiben (nem) jelentenek a hipermarketek és bevásárlóközpontok magasabb színvonalú kereskedelmet?
Miért zár be sok kis üzlet, és milyen következményekkel jár ez?
Érdemes-e külföldön vásárolni?

5/2.

Pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, valutavásárlás.
Milyen bankkölcsönökről tud (házépítés, áruvásárlás, stb.) és milyen feltételekkel?
Mi a véleménye a diákhitelről?

5/3.

Divatigények és kereskedelem. Divatirányzatok, divat és árak, divat az öltözködésben és más területen.
Miért (nem) jó a divatot követni?
Milyen tényezők befolyásolják a divatot?
Mi a véleménye a jelenlegi divatról?

6. EGÉSZSÉGÜGY, SPORT, IDŐJÁRÁS

6/1.

Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei és magyarországi lehetőségei. Betegség, orvosnál.
Milyen a jó orvos?
Milyen a jó orvos-beteg kapcsolat?
Mennyiben befolyásolja a szociális helyzet az egyén egészségét, életmódját?

6/2.

Társadalombiztosítás, egészségügy. Népességcsökkenés, családi pótlék, nyugdíjrendszer.
Milyen alapvető problémákkal szembesül a beteg a magyar egészségügyben?
Miért kevés a gyerek és sok a nyugdíjas?
Lehet-e a népességnövekedést befolyásolni?

6/3.

Orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, szervátültetés. Természetgyógyászat. Gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak.
Hogyan lehet kiszűrni a természetgyógyászatban a sarlatánokat?
Milyen új betegségek jelentek meg?
Melyeket lehet összefüggésbe hozni a környezeti ártalmakkal?
Milyen orvosi és erkölcsi problémákat vetnek fel a szervátültetések?

6/4.

A dohányzás, ital, kábítószerek terjedése. A fertőző betegségek problémái, okai, gyógyításuk, megelőzések.
Mik az alkoholizmus okai és következményei?
Helyeselné-e a teljes alkoholtilalmat?
Mi veszélyesebb társadalmilag: az alkoholizmus vagy a kábítószer-fogyasztás?
Mit tehet a szülő, az iskola és a társadalom a fiatalkorúak drogfogyasztása ellen?
Mire költsön többet az állam: a megelőzésre vagy a rehabilitációra?

6/5.

A sport szerepe az egészség megőrzésében és nevelésben. A sport, a sportolók helyzete Magyarországon és a célország(ok)ban. A sport az egyén életében, sportolási lehetőségek.
Miért szorítja ki az amatőr sportot a profizmus?
Milyen sportágak népszerűek nálunk? Miért?
Milyen új sportágakat ismer és hogy tetszenek ezek?

7. KÖZLEKEDÉS

7/1.

Közlekedési morál, szabálytalanságok, udvariasság és türelmetlenség. Különbségek a hazai és a külföldi (pl. célországi) viszonyok között.
Melyik KRESZ-szabályokat sértik meg leggyakrabban a magyar autósok?
Megfelelőnek tartja-e a bírságolások mértékét?
Milyen változtatásokat javasolna egy hatékonyabb közlekedésszabályozás érdekében?

7/2.

Baleset, balesetek megelőzése, a balesetek okai, ittas vezetés. Jogosítvány, a jogosítvány megszerzése. Autógondok: az autó tárolása, kiválasztása, parkolás. Autótípusok. Autólopások. Az autó karbantartása. Meghibásodás, szervizek.
Mit tegyünk, ha közlekedési balesetet látunk?
Miért veszélyesek a régi autók?
Melyek a legmegbízhatóbb autótípusok? Miért?

7/3.

A közlekedés fejlődése és fejlesztése. Budapest, ill. lakóhelye közlekedési gondjai. Tömegközlekedés a nagyvárosokban. Metróépítés, hidak és autópályák tervei.
Milyen hatással lehet egy autópálya megépítése az adott régió fejlődésére?
Melyik autópálya megépítését tartja a legégetőbbnek?
Hogy válnak be az egyes járművek a tömegközlekedésben?

7/4.

Közlekedés és környezetvédelem: Úthálózat vagy vasúthálózat, kamionok vagy vasút. A magyar vasutak helyzete. Közlekedés a célország(ok)ban és az EU-ban. Az áruszállítás alkalmas eszközei. A vám és a határátlépés problémái. A környezet kímélése és az energiatakarékosság szempontjai a közlekedés fejlesztésében: EU-tervek.
Melyek az autóhasználat káros következményei?
Milyen megoldásokat javasolnak erre a különböző érdekcsoportok?

8. SZÓRAKOZÁS, MŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

8/1.

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési, szórakozási formák. Tévé és mozi, tévé és olvasás, tévé és egészségtelen életmód, tévé és meccs, tévé és videó, tévé és rádió. Az egyes csatornák műsorválasztéka, vételi lehetőségek. Számítógépes játékok, Internet, színházi élet Magyarországon és a célország(ok)ban.
Milyen nálunk a mozik látogatottsága?
Mi a véleménye a magyar filmekről?
Mi a véleménye a "modern" színházi rendezésről?
Milyen hatással van a piacosítás a kulturális életre?
Milyen példákat és ellenpéldákat ismer arra, hogy a kultúra is áru?
Mi a véleménye a tévéreklámokról?

8/2.

Közművelődési lehetőségek, kulturális élet városon és falun. A művelődési házak, faluházak feladatai és gondjai. Múzeumok és közművelődés. Zene: cigányzene, népzene, klasszikus- és popzene, zeneoktatás. Felnőttoktatás, korszerű műveltség. Képzőművészet, művészeti nevelés. A sajtó szerepe.
Miért (nem tudják) a művelődési házak betölteni a funkciójukat?
Mi tartozik bele az "általános műveltség" fogalmába?
Hogyan lehetne elérni, hogy az értéktelen művészet helyett az értékeset pártolja a közönség?
Mit gondolnak a külföldiek a cigányzenéről?

8/3.

Kapcsolattartás korunkban: telefon, mobiltelefon. Levelezés és e-mail. A társas összejövetelek az egyes korosztályokban: civil szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek, klubok.
Mire alkalmas és mire nem a mobiltelefon?
Teljesen ki fogja-e szorítani a levelezést az e-mail?
Megfelelően helyettesíti-e a tévé és a világháló a társas összejöveteleket?
Ismer-e civil szervezeteket Magyarországon? Melyiknek lenne szívesen tagja?

9. UTAZÁS KÜLFÖLDRE ÉS A CÉLNYELV ORSZÁGÁBA

9/1.

A külföldi utakon szerzett tapasztalatok és élmények.
Melyik külföldi útján volt olyan élménye, tapasztalata, amiből fontos tanulságot vont le a maga számára?
Melyik város, ill. milyen látnivaló emléke bizonyult a legmaradandóbbnak és miért?
Az Ön tapasztalatai szerint mit tudnak a külföldiek rólunk és országunkról?

9/2.

Ismerkedés a célnyelv országával, annak kultúrájával. A hazaitól eltérő hagyományok és szokások. Az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei. Tapasztalatok az emberi kapcsolatokról, a légkörről, a mienktől eltérő politikai berendezkedésről, társadalmi csoportokról, gazdasági helyzetről, munkaerkölcsről, stb.
Megismerte-e a célországban elterjedt valamelyik nyelvjárást és milyen hatása volt annak az első mondatoknál?
Milyen tapasztalatokat szerzett a célnyelv országa(i)ban az iskolákról?
Kedvesebbek vagy hűvösebbek ott az emberek az idegenekhez?
Könnyű velük a barátkozás?

Megjegyzés: Természetesen nem mindenki volt már külföldön és járt a célnyelv országa(i)ban. A tankönyvekből, nyelvkönyvekből, filmekből, a televízióból azonban minden vizsgázó szert tehetett a megfelelő ismeretekre a célnyelvi kultúra ilyen kérdéseiről.

10. MAGYARORSZÁG

10/1.

Magyarország társadalmi berendezkedése: választási rendszer, párt(ok), hatalmi ágak. Gazdasági kapcsolataink, exportképesség. Kapcsolataink és szerepünk Európában. Gazdaságunk fejlődése. Földrajzi helyzet és gazdaság: pl. az árvizek okai.
Melyek a legfontosabb, leghatékonyabban termelő gazdasági ágazatok?
Miért jelenthetnek problémát a magyar mezőgazdasági termékek az EU-ban?
Milyen lehetőségeik vannak a magyar munkavállalóknak az EU-ban?

10/2.

A magyar nyelv eredete; a nyelvhasználat problémái, a durva, ill. szegényes beszéd okai.
Melyik nyelvre hasonlít a magyar és mennyire?
Hol beszélik a rokon nyelveket?
Mennyire hatékony az iskolai nyelvoktatás hazánkban?

10/3.

A magyar történelem főbb eseményei és szereplői. Nagyszámú magyar kisebbség a szomszédos országokban: kettős identitás, ragaszkodás a magyar kultúrához. A kisebbségek jogai és helyzete Magyarországon. A legnagyobb kisebbség: a romák. Kulturális élet országunkban. A magyar kultúra a külföldiek szemében; közhelyek: csikós, gulyás, puszta, cigányzene stb. Bűnözés, közbiztonság.

Megjegyzés: A témához szükséges műveltségi, ill. tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.


Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Dr. Bajzát Tünde (bajzat.tunde@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2008-12-02 12:11:18


FOUCAULT-INGA
tovább az élõképhez

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Tovább>>

Új esemény felvitele>>

Legfrissebb állásajánlatok
az Alumni Portálon

Még több>>

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2020 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS