• Gyeng?nl?t?knak
 • Magyar
 • English
 • Deutsch
2020. január 19. vasárnap, Sára, Márió napja    

 

 OECONOM Közgazdasági Szaknyelvi vizsga

Alapfok (B1)

1. Kapcsolatfelvétel üzleti partnerrel
2. Egy vállalat mindennapi működése
3. Álláskeresés, egy munkakör bemutatása, bemutatkozó beszélgetés (interjú)
4. Áruk és árak, fogyasztók
5. Hirdetések, vásárlók, vásárlói reakciók
6. Üzleti utak, szobafoglalás, úti beszámoló
7. Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása.
8. Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés
9. Irodai ügyintézés: termékek megrendelése, meghívás, találkozó lemondása stb.
10. A kereslet és kínálat alapkérdései (ár, minőség, minőségi igények és problémák stb.)

 

középfok (B2)

1. Európai integráció

   Általános tudnivalók (létrehozásának céljai, bővítési hullámok)

   A Monetáris Unió (célok, tagsági kritériumok, tagországok)

   Az EU tagság előnyei, a tagországok közötti problémák, egyes országok távolmaradásának okai

2. Globalizáció

   A globalizáció jellemzői, előnyei és hátrányai

   A multinacionális vállalatok

   A globalizáció ellenes mozgalmak céljai

3. Piac és gazdaság

   A piac szabályozó szerepe a gazdaságban

   Fontosabb piacgazdasági modellek (pl. japán, amerikai modell)

   A magyar piac jellemzői, változásai, fogyasztói magatartások és szokások

4. Munkaerőpiac

   A magyar munkaerőpiac jellemzői

   A munkahelykeresés folyamata (módjai, csatornái, állásinterjú)

   A munkaerő mobilitásának kérdései az EU-ban és Magyarországon

5. Adózási rendszerek

   Az adózás szerepe az állam szempontjából,

   Főbb adónemek (direkt és indirekt adók)

   Az adózás átláthatósága, adófegyelem, adócsalás

6. Környezetvédelem

   Globális fenyegetések (felmelegedés, ózonlyuk, víz-levegő-talaj-zajszennyezés)

   Energiaproblémák, alternatív energiaforrások (víz, szél, geotermikus energia, biomassza)

   A hulladékok problémája (mennyiségük, tárolásuk, újrafelhasználásuk, veszélyes hulladékok)

7. Vállalkozási formák

   Magyarországra és a célnyelvi ország(ok)ra jellemző vállalkozási formák

   Fúziók és felvásárlások, multinacionális vállalatok

   Egy vállalat felépítésének bemutatása

8. Bankrendszerek

   A jegybank működése és feladatai

   A kereskedelmi bankok jellemzői

   Banki szolgáltatások az ügyfél szempontjából

9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok

   A tőzsde szerepe a gazdaságban

   A tőzsde működése

   Tőzsdei befektetések és befektetők

10. Nemzetközi kereskedelem

   Magyarország kereskedelmi kapcsolatai

   Magyarország és a célnyelvi ország(ok) közötti kereskedelmi kapcsolatok

   Kereskedelmi protekcionizmus (okok és eszközök)

11. Marketing

   A marketing (összetevői, fajtái, szerepe)

   A reklám (reklámcsatornák, reklámtechnikák)

   A reklám és a vásárló, a sikeres reklám

12. Telekommunikáció, Internet

   A telekommunikáció a XXI. században (szerepe a gazdaságban és a társadalomban)

   Elektronikus pénzügyi, kereskedelmi, stb. szolgáltatások

   A távmunka előnyei/hátrányai a munkaadó és munkavállaló szempontjából

13. A magyar gazdaság aktuális problémái

   Magyarország aktuális gazdasági helyzete, középtávú kilátásai

   Magyarország és a célnyelvi ország gazdasági kapcsolatai

   Magyarország, mint EU tagország

14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái

   A célnyelvi ország(ok) aktuális gazdasági helyzete, középtávú kilátásai

   A célnyelvi ország(ok) kapcsolata az EU-val.

   A célnyelvi ország és Magyarország gazdasági kapcsolatai

15. Társadalom és gazdaság

   Az öregedő társadalom problémái

   Társadalmi egyenlőség, faji, nemi, életkor szerinti diszkrimináció a gazdaságban

   Szociális ellátó rendszerek (egészségügy, oktatás, nyugdíjrendszer)

felsőfok (C1)

1. Európai integráció

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A tagországoknak nyújtott támogatások rendszere (KAP, strukturális, kohéziós alapok)

   Aktuális kihívások az EU számára (pl. Ázsia, USA, Oroszország)

2. Globalizáció

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Feltörekvő országok (pl. Kína) szerepe a globalizációban

   Magyarország lehetőségei, esélyei a globalizált világban.

3. Piac és gazdaság

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Az állam szerepe a piac szabályozásában, privatizációs módszerek.

   Pályázati rendszerek, közbeszerzési eljárás, versenytárgyalás

4. Munkaerőpiac

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A magyar oktatás- és foglalkoztatás-politika jellemzői, kihívásai

   A munkanélküliség szintje, jellemzői Magyarországon és a célnyelvi országban (pl. a munkanélküliségi ráta alakulása)

5. Adózási rendszerek

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A magyar adórendszer (jellemzői, változásai, problémái)

   Az adópolitika, mint gazdasági eszköz

6. Környezetvédelem

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Környezetvédelmi szabályozás országos és nemzetközi szinten

   A környezet és a fenntartható fejlődés összefüggései

7. Vállalkozási formák

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A kis-és középvállalatok szerepe a gazdaságban (súlyuk, támogatottságuk, problémáik)

   Magyar vállalatok szerepe, terjeszkedése a kelet-európai régióban

8. Bankrendszerek

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A magyarországi és a célnyelvi ország bankrendszere

   Banki hitelpolitika és lakossági vásárlólépesség

9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A tőzsde típusai a kereskedés tárgya szerint

   A vezető tőzsdék hatása a gazdaságra

10. Nemzetközi kereskedelem

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A WTO szerepe a világkereskedelemben (a fejlett és a fejlődő országok érdekellentétei)

   Az e-kereskedelem (jellemzői, előnyei, jövője)

11. Marketing

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Szponzorálás (célja, eszközei, formái)

   A marketing és a reklám szerepe az áruk értékesítési folyamatában

12. Telekommunikáció, Internet

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Az Internet (elterjedtsége, jelentősége, gazdasági hatása)

   Az elektronikus szerzői jogok problémái

13. A magyar gazdaság aktuális problémái

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Az euró bevezetésesének feltételei, jelentősége és várható időpontja

   Állami és versenyszféra

14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   A célnyelvi ország(ok)ra jellemző gazdasági formációk

   A célnyelvi ország(ok) szerepe a világgazdaságban

15. Társadalom és gazdaság

   Ld. fent a középfok (B2) altémái, +

   Vállalatok társadalmi szerepvállalása

   Életszínvonal és életminőség

 

A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga témakörei

Alapfok (B1)

 1. A célnyelvi ország(ok) államformája, politikai rendszerek főbb jellemzői
 2. A világpolitika meghatározó eseményei a közelmúltban
 3. A célnyelvi ország(ok) szerepe, helyzete a világpolitikában
 4. A célnyelvi ország(ok) külkapcsolata Magyarországgal
 5. A célnyelvi ország(ok) gazdasági és politikai helyzetét meghatározó tényezők
 6. Sajtó és média szerepe a külkapcsolatokban, a nemzetközi kommunikációban
 7. Diplomáciai, társadalmi és kulturális rendezvények szervezése, kapcsolattartás külföldi partnerrel
 8. Hivatalos külföldi utak, szobafoglalás, úti beszámoló
 9. Külföldi partner fogadása, a protokoll alapszabályai
 10. Külképviseletek szerepe két ország viszonyában

Közép- (B2) és felsőfok (C1)

 1. Nemzetközi szervezetek és intézmények (szerepük, funkciójuk, jellemzőik)
 2. Az Európai Unió
 3. A vezető világhatalmak szerepe
 4. A célnyelvi ország(ok) nemzetközi kapcsolatai
 5. Magyarország helyzete a nemzetközi politikában
 6. A feltörekvő és fejlődő országok (szerepük és hatásuk a nemzetközi politikában)
 7. A környezetvédelem nemzetközi aspektusai
 8. Népesedés és migráció (nemzetközi demográfiai és migrációs problémák)
 9. Emberi jogok, kisebbségi jogok
 10. Nemzetközi konfliktusok, biztonság- és védelempolitika
 11. Válsággócok, nemzetközi terrorizmus
 12. Nemzetközi és interkulturális kommunikáció (a média és politika/diplomácia viszonya)
 13. Politikai és gazdasági erőviszonyok alakulása a világ egyes térségeiben
 14. A nemzetközi diplomácia szerepe
 15. A nemzetközi kapcsolatok aktuális kérdései

A vizsgának NEM a szakmai tudás idegen nyelven történő számonkérése a célja.

Célunk annak előrejelzése, hogy a szaknyelv használatának segítségével - szakmai háttérismereteinek birtokában - vizsgázónk milyen mértékben lesz képes szakmai feladatok megoldására.


Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Dr. Bajzát Tünde (bajzat.tunde@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2010-10-29 11:48:58


FOUCAULT-INGA
tovább az élõképhez

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Tovább>>

Új esemény felvitele>>

Legfrissebb állásajánlatok
az Alumni Portálon

Még több>>

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2020 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS