• Gyeng?nl?t?knak
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2020. január 19. vasárnap, Sára, Márió napja    

Vizsgajellemzők

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGA

A Budapesti Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvekből kétnyelvű rendszerben végez nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgáztatást, alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A Vizsgaközpont sikeres vizsgázója olyan államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványt kap, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

A Miskolci Egyetemen vizsgázni angol, francia, német és orosz nyelvből lehet. A Vizsgaközpont az egyes fokozatok esetében írásbeli, szóbeli és komplex vizsgáztatást végez, Az írásbeli részvizsgán a vizsgázók írásbeli nyelvhasználati készségeik szintjéről adnak számot: olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása, szakmai nyelvhasználatkor szükséges lexikai ismeretek és nyelvhelyességi készségek. A szóbeli részvizsgán a vizsgázók szóbeli kommunikációs készségeinek a mérésére kerül sor: hallott szöveg értése, beszédértés, beszédkészség, nyelvhelyesség, az anyanyelv és az idegen nyelv közötti megfeleltetés készsége, interakció).

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a jelölt az írásbeli , ill. szóbeli részvizsga szintjén legalább 60%-os átlageredményt ért el. A részvizsgáknak a 137/2008. (V.16.) számú Kormányrendeletben meghatározott készségeket mérő egységeire (olvasott szöveg értése, írott szöveg alkotása, közvetítés, beszédkészség, hallott szöveg értése) vonatkoztatva a még elfogadható teljesítés minimumszintje 40%, az az alatti teljesítése esetén a részvizsga sikertelen.

Az OECONOM Vizsgaközpont angol, arab, francia, német, olasz, orosz, portugál, spanyol nyelvekből kétnyelvű rendszerben végez közgazdasági szaknyelvi vizsgáztatást, alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) a Közös Európai Referenciakeret szintjeinek megfelelően. A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont sikeres vizsgázója olyan államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványt kap, amelyben a magyarországi szint megnevezésével együtt megjelenik a Közös Európai Referenciakeret szerinti jelölés: alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).

OECONOM KÖZGAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGA 

A Miskolci Egyetemen vizsgázni angol, francia, német és orosz nyelvből lehet. 
A Vizsgaközpont az egyes fokozatok esetében komplex vizsgáztatást végez, méri a vizsgázók szóbeli és írásbeli nyelvhasználati készségeit egyaránt. A szóbeli részvizsgán a vizsgázók szóbeli kommunikációs készségeinek a mérésére kerül sor (hallott szövegből vett információk írásbeli rögzítése, beszédértés, beszédkészség, nyelvhelyesség a szóbeli nyelvhasználatban, az anyanyelv és az idegen nyelv közötti megfeleltetés készsége, interaktivitás). Az írásbeli részvizsgán a vizsgázók írásbeli nyelvhasználati készségeik szintjéről adnak számot (írott szöveg értése, írásbeli kommunikációs készség, az írott formában megjelenő közgazdasági szakmai nyelvhasználatkor szükséges lexikai ismeretek és nyelvtani készségek együttes megléte).

Komplex típusú vizsga letételének szándéka esetén a vizsgázók három külön vizsganapon való megjelenésre kapnak meghívást. A szóbeli vizsga letétele két napon történik, az írásbeli típusúé egy vizsganapot vesz igénybe.

Bármely vizsgatípusban és bármely szinten akkor sikeres a vizsga, ha a jelölt a feladatokat a részvizsga szintjén legalább 60%-os eredménnyel oldotta meg. A részvizsgák mérési egységeire vonatkoztatva a még elfogadható teljesítés minimumszintje 40%. Az egyes mérési egységek 39%-on, vagy az alatti teljesítése esetén a részvizsga eredménytelen. 60% alatti teljesítmény esetén a részvizsga minősítése: "nem felelt meg".

 


Forrás információk
Tartalomszolgáltató: Dr. Bajzát Tünde (bajzat.tunde@uni-miskolc.hu)
Szerkesztő: Web Administrator (w3admin@uni-miskolc.hu)
2011-06-20 12:10:42


FOUCAULT-INGA
tovább az élõképhez

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

Tovább>>

Új esemény felvitele>>

Legfrissebb állásajánlatok
az Alumni Portálon

Még több>>

Postai cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros * Központi telefon: (36) 46 565-111 * Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2003-2020 ME Számítóközpont
Designed by COMTRANS